Перелік акціонерів які мають право на участь
у загальних зборах акціонерів - складений 20.04.2018р.
Загальна кількість акцій - 12500 шт.
Голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11940 шт.