РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

  1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента - Приватне акціонерне товариство Проектно-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ", 00114073, 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46, (032) 2385507.
  2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - 28.03.2017 року.(smida.gov.ua)
  3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - http://uzep.com.ua . Голова Правління ПрАТ ПВНДКТІ "УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ" Войтович Ю.М. 28.03.2017р.